Gå til innhold

Deklareringsgebyr

Når du handler varer på internett, må du vanligvis betale et gebyr for jobben med å deklarere varen til befrakteren. Dette er ikke et gebyr fra Tolletaten, men en betaling transportøren tar.

Hvor mye du må betale for at varen blir deklarert varierer. Du må derfor kontakte den som frakter varen for deg for å få prisinformasjon. I de fleste tilfeller er Posten transportør. Prisen har ingen sammenheng med om det er tollavgift på varen eller ikke.

Prisen for deklareringen kommer i tillegg til fraktkostnadene. Du som varemottaker må betale for dette, selv om frakten allerede er betalt eller inkludert i prisen.

Kan jeg slippe å betale for deklarering hvis jeg deklarerer varene selv?

Ja, men ofte vil transportøren likevel kreve en pris for oppbevaring og ekspedisjon. Prisen kan i praksis være det samme som for å deklarere varen. Du må høre med firmaet som transporterer varen, for eksempel Posten, om satsene. Tolletaten krever ikke betaling for deklarering av varer.

Ulike ord for deklareringskostnaden

Transportfirma og speditører kan ha ulike ord for denne typen deklareringskostnad, som for eksempel ”pris forenklet fortolling”, ”ekspedisjonsgebyr”, ”fortollingsgebyr”, ”tollagerkostnad”, ”administrasjonsgebyr”. Du må spørre transportøren om hva som er inkludert i de ulike prisene.