Gå til innhold

Dette må du gjøre hvis du skal sende en vare til reparasjon

Du må registrere varen som midlertidig utført før den blir sendt ut av landet. Hvis ikke risikerer du å betale ordinære avgifter for varen når den kommer tilbake.

Slik går du frem

  • Du ber transportøren, i mange tilfeller Posten, å deklarere varen som midlertidig utført for reparasjon. Å benytte en transportør for hele prosessen vil som oftest være den raskeste og enkleste løsningen for deg.

Eller

  • Du kan deklarere utførselen selv hos Tolletaten ved å oppsøke nærmeste tollkontor. Vær oppmerksom på at mange tollkontor og ekspedisjonsenheter har begrenset åpningstid og at du fortsatt må sørge for å få utført varen med den transportøren du velger.

Se oversikt over tollkontor 

  • Du må få gjeninnført varen til Norge innen ett år etter utførselen
  • Du kan ikke søke om refusjon av toll når du midlertidig utfører varen

Dette skal du betale i avgifter når varen kommer tilbake

Garantisaker: Du slipper å betale avgifter hvis reparasjonen er en garantisak som du ikke skal betale for.

Reparasjoner: Du betaler merverdiavgift og eventuelt toll av reparasjonskostnadene og for frakten frem og tilbake hvis du selv betaler for reparasjonen.

Hvis du ikke gjorde det på denne måten, og toll og avgifter har blitt feilberegnet, les her om muligheter for tilbakebetaling og hvem du skal kontakte eller søke til.