Gå til innhold

Tilbakebetaling av utenlandsk merverdiavgift ved netthandel

Varer du handler på nett er ofte iberegnet utenlandsk merverdiavgift. Det er reglene i det landet du handler i som avgjør om du kan få den tilbakebetalt eller ikke.

Reglene om merverdiavgift (moms, mva, VAT) på varer i nettbutikker varierer fra land til land, også innenfor EU. Noen butikker har fått tillatelse til å selge uten merverdiavgift når de sender varene direkte til land utenfor EU. Hva som gjelder i nettbutikken du handler fra, må du undersøke hos denne.

Når du innfører varen til Norge påløper norsk merverdiavgift som beregnes av hele kjøpesummen. Det betyr at hvis du har betalt merverdiavgift i avsenderlandet, skal dette beløpet også tas med ved utregning av den norske merverdiavgiften.

Det finnes ordninger i utlandet som gir deg mulighet til å få tilbakebetalt den utenlandske merverdiavgiften i ettertid. Får du tilbakebetalt utenlandsk merverdiavgift, kan du også søke Tolletaten om å egenrette de deklarerte opplysningene om varens verdi. Privatpersoner og næringsdrivende som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret vil da samtidig kunne søke om å egenrette avgiftsberegningen og få tilbake den norske merverdiavgiften på differansebeløpet.

Beløp under 100 kroner refunderes ikke.