Gå til innhold

Teknologisk moglegheitsstudie

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har levert rapport frå ein breiddestudie som tek føre seg bruk av sensorar og maskinlæring og peikar på moglegheiter innan automatisering og digitalisering av vareflyten. Dette er første del av Tolletatens teknologiske moglegheitsstudie.