Gå til innhold

Fotoside

Her finner du illustrsjonsfoto fra Tolletaten. 

Redaktørstyrte medier kan  benytte foto ved kreditering av foto. 

  • Innholdet i fotoarkivet er Tolletatens eiendom.
  • Tolletaten skal krediteres ved bruk av bilder (fotografens navn/Tolletaten).
  • Innholdet skal ikke brukes i kommersiell virksomhet uten nærmere avtale. 
  • Bilder skal ikke lagres i egne databaser eller publiseres på andre plattformer enn Tolletatens egne, uten nærmere avtale. Kontakt pressevakt@toll.no for avklaring. 
  • Bildene skal ikke manipuleres eller endres uten samtykke fra Tolletaten.

Innholdet i Tolletatens mediearkiv er opphavsrettslig beskyttet materiale. Brudd på reglene om opphavsmannens rettigheter etter åndsverkloven, kan gi grunnlag for erstatning og straffes med bøter eller fengsel.

Landevei

Uniformert kjøretøy  på skogsvei. Foto: Mark Purnell/Tolletaten
Tollkontroll - foto fra Ørje. Foto: Mark Purnell/Tolletaten
Tollekspedisjon - foto fra Ørje. Foto: Mark Purnell/Tolletaten
Tollkontroll - Kvoteapp. Foto fra Ørje. Foto: Mark Purnell - Tolletaten
Lastebiler - næringstrafikk. Fra Svinesund. Foto: Bård Gudim/Tolletaten.

Havn og sjø

Konteinere, import. Foto fra Oslo havn. Foto: Mark Purnell/Tolletaten.
Tollkontoll konteiner. Fra Oslo havn. Foto: Mark Purnell/Tolletaten.
Tollkontroll til sjøs - tre tollkryssere. Foto fra pinseaksjonen 202. Foto: Tolletaten
Tollkontroll til sjøs. Foto fra pinseaksjonen 2023

Flyplass

Tollkontroll grønn sone. Foto fra Oslo lufthavn. Foto: Mark Purnell/Tolletaten.
Tollkontroll flyplass. Foto fra Oslo lufthavn. Foto: Mark Purnell/Tolletaten.
Tollekspedisjon - rød sone flyplass. Foto fra Oslo lufthavn. Foto: Mark Purnell/Tolletaten.

Hundetjenesten

Hundetjenesten - kontroll med valutahund. Foto fra Oslo lufthavn. Foto: Mark Purnell/Tolletaten.
Hundetjenesten - narkotikahund søker. Foto fra Ørje. Foto: Mark Purnell/Tolletaten.

Kontroll av post og pakker

Kontroll av post. Fra Østlandsterminalen Lørenskog. Foto: Mark Purnell/Tolletaten.
Kontroll flyfrakt. Fra Oslo lufthavn. Foto: Mark Purnell/Tolletaten.
Kontoll av post- fra Østlandsterminalen Lørenskog. Foto: Thor Håkon Ulstad/Tolletaten.