Gå til innhold

Nøkkeltal frå Tolletaten 2019

Nøkkeltalene viser til statistikken presentert i årsrapporten for 2019. Merk at enkelte kategoriar kan ta unaturlige svigningar grunnet store enkeltbeslag gjort i 2019 eller tidligere år.

Tolletaten har totalt 1529 ansatte, med en kjønnsfordeling på 54% menn og 46% kvinner. I grensedivisjonen er det 851 ansatte, med kjønnsfordelingen 59% menn og 41% kvinner. I vareførselsdivisjonen er det 312 ansatte, med kjønnsfordelingen 40% menn og 59% kvinner. I tolldirektoratet er det 366 ansatte, med kjønnsfordelingen 54% menn og 46% kvinner. Blant de 1529 ansatte er 9% mellom 19 til 29 år, 23% mellom 30 til 39 år, 22% mellom 40 til 49 år, 32% mellom 50 til 59 år og 14% over 60 år. Av innførsel ble det behandlet 6503859 deklarasjoner i fjor, mens 129324 av disse ble kontrollert. Av utførsel ble 1578327 deklarasjoner behandlet, mens 25938 ble kontrollert. I grensekontrollen ble det gjennomført totalt 224531 kontroller i 2019. Tolletaten har totalt gjennomført 36669 beslag i 2019.