Gå til innhold

Nøkkeltal om Tolletaten

Nokre tal om Tolletaten for 2017.

 Volumtal 2015 - 2017 

 
 201520162017
Tal på kontrollar i grensekontrollen 212 667 229 286 227 464
Tal på kontrollar i grensekontrollen med treff 25 436 26 084 36 270
Treffprosent i grensekontrollen 12,0 % 11,4 % 16,0 % 
Tal på beslag 34 155 34 908 37 498
Tal på svar frå infosenteret 88 643 62 802 65 198
 

Fastsetjing - tal på deklarasjonar

 
 201520162017
Tal på innførselsdeklarasjonar  5 671 648 5 761 647 6 069 669
Tal på utførselsdeklarasjonar 1 412 038 1 433 180 1 470 631
 

Tilsette

Tolletaten hadde ved årsskiftet 2017/18 samanlagt 1420 årsverk fordelt på 1 634 tilsette (289 tilsette i direktoratet og 1345 tilsette totalt i regionane).

Budsjett

Samla budsjettramme for 2017 var på 1 736 milliardar kroner.