Gå til innhold

Nøkkeltal frå Tolletaten

Nokre tal om Tolletaten for 2016.

 Volumtal 2014 - 2016 

 
 201420152016
Tal på kontrollar i grensekontrollen 214 894 212 667 229 286
Tal på kontrollar i grensekontrollen med treff 25 572 25 436 26 084
Treffprosent i grensekontrollen 11,9 % 12,0 % 11,4 %
Tal på beslag 34 570 34 155 34 908
Tal på svar frå infosenteret 102 070 88 643 62 802
 

Fastsetjing - tal på deklarasjonar

 
 201420152016
Tal på innførselsdeklarasjonar 5 794 936  5 671 648 5 761 647
Tal på utførselsdeklarasjonar 1 383 477 1 412 038 1 433 180
Inn- og utførselsdeklarasjonar totalt 7 178 413 7 083 686 7 194 827
 

Tilsette

Tolletaten hadde ved årsskiftet 2016/17 samanlagt 1508 årsverk fordelt på 1 682 tilsette (250 årsverk i direktoratet og 1258 årsverk totalt i regionane).

Budsjett

Samla budsjettramme for 2016 var på 1 512 milliardar kroner.