Gå til innhold

Organisasjonskart for Tolletaten med regionane

Enkel oversikt over Tolletaten sin organisering.

Trykk på ei organisasjonseining for å lese meir.

ImageMap Tolldirektør Tolldirektørens stab Internrevisjonen Kommunikasjonsenheten Avdeling for virksomhetsstyring og fellesfunksjoner IT-avdelingen Toll- og vareførselsavdelingen Kontrollavdelingen Tolletatens etterretningssenter Tollregion Øst-Norge Tollregion Oslo og Akershus Tollregion Sør-Norge Tollregion Vest-Noreg Tollregion Midt-Norge Tollregion Nord-Norge