Gå til innhold

Tildelingsbrevet for Tolletaten 2017

Tildelingsbrevet frå Finansdepartementet til Tolletaten for 2017.

2017_tod.pdfFinansdepartementets tildelingsbrev til Tolletaten for 2017  (pdf - 7,08 MB)

Tolletaten sine tildelingsbrev for tidligare år - regjeringen.no (litt langt ned på sida)

Tolletaten er ei verksemd under Finansdepartementet. Etter at Stortinget har behandla statsbudsjettet stiller departementet løyvingane til rådvelde for underliggande verksemder. Dette gjer departementet ved eit tildelingsbrev. 

I tildelingsbreva fastsett departementet mellom anna resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbreva er ein viktig del av departementet si styring av underliggande verksemder.