Gå til innhold

Tolletatens virksomhetsstrategi

Tolletaten vedtok ny virksomhetsstrategi i mai 2022. Tolletatens strategi presenterer de viktigste hovedgrepene og prioriteringene for etaten i den kommende strategiperioden. Strategien er en viktig vei til måloppnåelse.

Strategien vil være førende for etatens utviklingsarbeid frem mot 2030 og ligge til grunn i den videre styringsprosessen og i utformingen av etatens virksomhetsplaner.