Gå til innhold

Oppgaver og ansvarsområder i Tolletatens nye organisasjon

Tolletaten fikk ny organisering etter 1. oktober 2020. Vi vil med dette orientere om hvor og hvordan noen ulike oppgaver og ansvarsområdene er lagt opp og plassert.