Gå til innhold

TRINN 4: Testing, rutiner og opplæring

Test grensesnittet, tilpass interne rutiner og gi god opplæring til ansatte.

Test og tilpass

For at virksomheten skal være i stand til å levere informasjonen før transporten ankommer grensen må du teste at dere har tilgang til alle datapunktene som kreves før grensepassering.

Dersom du behøver å informere andre aktører i verdikjeden din om hvilke krav Tolletaten stiller kan du benytte dette skrivet på engelsk.

Opplæring

Systemleverandører tilbyr veiledning i bruk av systemet. Nedenfor finner du Tolletatens innføring i Digitoll.

Testing av API-ene for melde- og opplysning

Tolletaten åpnet for test av Melde og Opplysning (MO) Vei v2 og Fly før sommeren. Testmiljøene er åpne for systemleverandører og andre som utvikler grensesnitt mot Digitoll API-ene. Transisjonsperioden fra MO Vei v1 til MO Vei v2 ble avsluttet 8. desember 2023. Test for API for jernbane ble tilgjengeliggjort 15. desember 2023.

Tolletaten tilbyr også møter for verifisering av innsendinger i API-ene for systemleverandører og næringslivsaktører som utvikler egne grensesnitt til Tolletatens API. Før et slikt møte kan avtales må egen løsning være utviklet og testet internt. Man vil på forhånd få en beskrivelse med caser som skal testes. Før møtet må aktørene ha requester klare slik at man i møtet raskt kan sende inn det man ønsker å teste, og få det verifisert av Tolletaten.

Vi oppfordrer aktører som vil teste flere av API-ene til å gjøre det i samme møte om mulig. For spørsmål om test, eller booking av testmøte ta kontakt på Digitoll@toll.no for å booke møtet.

Næringslivsaktører som benytter en systemleverandør, kan avtale test i deres systemer direkte med leverandøren.