Gå til innhold

TRINN 4: Testing, rutiner og opplæring

Test grensesnittet, tilpass interne rutiner og gi god opplæring til ansatte

 Test og tilpass

  • For at virksomheten skal være i stand til å levere informasjonen før transporten ankommer grensen må du teste at dere har tilgang til alle datapunktene som kreves før grensepassering.
  • Dersom du behøver å informere andre aktører i verdikjeden din om hvilke krav Tolletaten stiller kan du benytte dette skrivet på engelsk.

Opplæring

  • Systemleverandører tilbyr veiledning i bruk av systemet.
  • Under finner du Tolletatens innføring i Digitoll.