Gå til innhold

TRINN 6: Grensepassering og førerveileding

Du må informere fører hvordan han/hun kjører Digitoll over grensa.

Grensepassering ved Ørje/Svinesund

 1. Ved ankomst
  • Kjøretøyets skilter blir lest av ANPR-kamera (Automatic Number Plate Recognition).
  • Tidspunkt for grensepassering og kjøretøyets registreringsnummer blir registrert med kamera.
 2. Følg skilt merket digital tollklarering (på engelsk: digital customs clearance).
 3. Trafikklys gir signal til fører om å kjøre videre eller stoppe.
  • Grønt lys:
   • Fører kjører videre gjennom tollstedet uten å stoppe.
  • Rødt lys:
   • Fører må stoppe kjøretøyet i rød sone.
   • Fører må henvende seg i ekspedisjonen og trekke «Digitoll» kølapp.
   • Fører må ha godkjent ID som er pass (for utenlandske førere) eller førerkort (for norske førere), og oppgir kjøretøyets registreringsnummer.
   • Fører må ha med:
    • Fraktbrev
    • Eventuell utenlandsk eksport på papir (med unntak av svensk eksport – her er det tilstrekkelig at eksportreferansen er oppgitt i melding om forsendelse)

 4. Ved utkjøring av tollområdet
  • Kjøretøyets skilter blir lest av ANPR-kameraet på nytt.
  • Tidspunkt for utpassering blir registrert.
  • Varene frigjøres automatisk for den tollprosedyren de er deklarert for.
  • Husk: Hold skilt rene og hold lav fart gjennom tollstedet.

Fører skal henvende seg i ekspedisjonen kun dersom: 

 • Fører får rødt lys.
 • Fører blir dirigert til manuell behandling av en tjenestemann.
 • Fører har behov for å korrigere uriktige eller oppdatere opplysninger.
 • Fører eller passasjer har med seg private varer som skal deklareres.
 • Ved avvik: Dersom kamera eller lys på tollstedet ikke skulle fungere må du stoppe og gå inn i ekspedisjonen.

Andre grensestasjoner på vei

 • Inntil det innføres en ny grensepasseringsløsning, må fører gå inn i ekspedisjonen, men behandlingstiden er redusert da opplysningene er ferdigbehandlet.

For fergesteder

 • For alle fergesteder, vil det inntil det innføres en ny grensepasseringsløsning, være nødvendig å gå inn i ekspedisjonen. Behandlingstiden er redusert da opplysningene er ferdigbehandlet.