Gå til innhold

TRINN 6: Grensepassering og dirigering

Det er viktig å informere fører om hvordan han/hun kjører Digitoll over grensa.

Tolletaten har laget en brosjyre som enkelt forklarer hvordan fører skal oppføre seg ved passering på Svinesund og Ørje ved bruk av Digitoll. Denne kan lastes ned og distribueres etter behov.

Grensepassering ved Ørje/Svinesund

1. Ved ankomst

 • Kjøretøyets skilter blir lest av ANPR-kamera (Automatic Number Plate Recognition).
 • Tidspunkt for grensepassering og kjøretøyets registreringsnummer blir registrert med kamera.

 

2. Følg skilt merket digital tollklarering (på engelsk: digital customs clearance).
3. Trafikklys gir signal til fører om å kjøre videre eller stoppe.
 1. Grønt lys:
  • Fører kjører videre gjennom tollstedet uten å stoppe.

 2. Rødt lys:
  • Fører må stoppe kjøretøyet i rød sone.
  • Fører må henvende seg i ekspedisjonen og trekke «Digitoll» kølapp.
  • Fører må ha godkjent ID som er pass (for utenlandske førere) eller førerkort (for norske førere), og oppgir kjøretøyets registreringsnummer.
  • Fører må ha med:
   • Fraktbrev

Eventuell utenlandsk eksport på papir (med unntak av svensk eksport – her er det tilstrekkelig at eksportreferansen er oppgitt i melding om forsendelse)

NB! Tolletaten har i en periode testet ut Digitoll-nettbrett for registrering av ankomst og innpassering på Hjortnes i Oslo. Vi kommer til å plassere ut slike nettbrett flere steder fremover. Les mer om ordningen.

4. Ved utkjøring av tollområdet

 1. Kjøretøyets skilter blir lest av ANPR-kameraet på nytt.
 2. Tidspunkt for utpassering blir registrert.
 3. Varene frigjøres automatisk for den tollprosedyren de er deklarert for.
 4. Husk: Hold skilt rene og hold lav fart gjennom tollstedet.

Fører skal henvende seg i ekspedisjonen kun dersom: 

 • Fører får rødt lys.
 • Fører blir dirigert til manuell behandling av en tjenestemann.
 • Fører har behov for å korrigere uriktige eller oppdatere opplysninger.
 • Fører eller passasjer har med seg private varer som skal deklareres.
 • Ved avvik: Dersom kamera eller lys på tollstedet ikke skulle fungere må du stoppe og gå inn i ekspedisjonen.

Andre grensestasjoner på vei

 • Inntil det innføres en ny grensepasseringsløsning, må fører gå inn i ekspedisjonen, men behandlingstiden er redusert da opplysningene er ferdigbehandlet.

For fergesteder

 • For alle fergesteder, vil det inntil det innføres en ny grensepasseringsløsning, være nødvendig å gå inn i ekspedisjonen. Behandlingstiden er redusert da opplysningene er ferdigbehandlet.

Grensepassering på norske flyplasser

Ved de fleste flyplasser i Norge med internasjonal status vil Tolletaten automatisk registrere ankomst av transportmiddelet (flyet).
Dette gjelder alle Avinors flyplasser. For andre flyplasser vil ankomst bli registrert av en toller.

Tolletaten vil automatisk gjennomføre digital fremlegging og tilgjengeliggjøre dirigering for alle forsendelser
Tolletaten vi så gi overgang til neste tollprosedyre, vanligvis fristille, eller innlegg på tollager, for de forsendelser som ikke er tatt ut til kontroll eller har utestående digitale oppgaver (dokumentasjon, deklarasjon eller lignende)

Dette betyr i praksis at forsendelser blir gitt overgang til neste tollprosedyre umiddelbart etter at flyet har landet og dette er registrert hos Tolletaten.

Aktører som har fått tillatelse til det, enten permanent eller etter anvisning fra Tolletaten i hvert enkelt tilfelle, kan frakte forsendelsen til sitt sorteringsanlegg for sortering der.

I tilfelle en forsendelse tas ut til kontroll må den aktuelle aktøren sørge for at forsendelsen blir overlevert Tolletaten på avtalt sted.

I tilfelle at forsendelsen har gjenstående digitale oppgaver, så må aktøren tilbakeholde forsendelsen, den kan ikke utleveres til mottaker.
Aktøren må sørge for å utføre det gjenstående oppgavene og avvente nytt dirigeringsignal før forsendelsen kan utleveres.