Gå til innhold

TRINN 6: Grensepassering og dirigering

Du må informere fører hvordan han/hun kjører Digitoll over grensa.

Tolletaten har laget en brosjyre som enkelt forklarer hvordan fører skal oppføre seg ved passering på Svinesund og Ørje ved bruk av Digitoll. Denne kan lastes ned og distribueres etter behov.

Brosjyre om Digitoll - norsk
Brosjyre om Digitoll - engelsk
Brosjyre om Digitoll - tysk 
Brosjyre om Digitoll - russisk
Brosjyre om Digitoll - ukrainsk
Brosjyre om Digitoll - rumensk

Brosjyren skal oversettes til flere ulike språk, og lenker til de versjonene blir lagt ut med en gang de er klare.

Grensepassering ved Ørje/Svinesund

 1. Ved ankomst
  • Kjøretøyets skilter blir lest av ANPR-kamera (Automatic Number Plate Recognition).
  • Tidspunkt for grensepassering og kjøretøyets registreringsnummer blir registrert med kamera.

 2. Følg skilt merket digital tollklarering (på engelsk: digital customs clearance).
 3. Trafikklys gir signal til fører om å kjøre videre eller stoppe.  • Grønt lys:
   • Fører kjører videre gjennom tollstedet uten å stoppe.
  • Rødt lys:
   • Fører må stoppe kjøretøyet i rød sone.
   • Fører må henvende seg i ekspedisjonen og trekke «Digitoll» kølapp.
   • Fører må ha godkjent ID som er pass (for utenlandske førere) eller førerkort (for norske førere), og oppgir kjøretøyets registreringsnummer.
   • Fører må ha med:
    • Fraktbrev
    • Eventuell utenlandsk eksport på papir (med unntak av svensk eksport – her er det tilstrekkelig at eksportreferansen er oppgitt i melding om forsendelse)

 4. Ved utkjøring av tollområdet
  • Kjøretøyets skilter blir lest av ANPR-kameraet på nytt.
  • Tidspunkt for utpassering blir registrert.
  • Varene frigjøres automatisk for den tollprosedyren de er deklarert for.
  • Husk: Hold skilt rene og hold lav fart gjennom tollstedet.

Fører skal henvende seg i ekspedisjonen kun dersom: 

 • Fører får rødt lys.
 • Fører blir dirigert til manuell behandling av en tjenestemann.
 • Fører har behov for å korrigere uriktige eller oppdatere opplysninger.
 • Fører eller passasjer har med seg private varer som skal deklareres.
 • Ved avvik: Dersom kamera eller lys på tollstedet ikke skulle fungere må du stoppe og gå inn i ekspedisjonen.

Andre grensestasjoner på vei

 • Inntil det innføres en ny grensepasseringsløsning, må fører gå inn i ekspedisjonen, men behandlingstiden er redusert da opplysningene er ferdigbehandlet.

For fergesteder

 • For alle fergesteder, vil det inntil det innføres en ny grensepasseringsløsning, være nødvendig å gå inn i ekspedisjonen. Behandlingstiden er redusert da opplysningene er ferdigbehandlet.