Gå til innhold

Printe ut til sjåfører

Tolletaten har laget en brosjyre som enkelt forklarer hvordan fører skal oppføre seg ved passering på Svinesund og Ørje ved bruk av Digitoll. Denne kan lastes ned og distribueres etter behov.