Gå til innhold

Hvem skal bruke Digitoll?

Med Digitoll kan bedrifter sende inn informasjon før grensepassering. Nedenfor finner du informasjon som viser hvorfor virksomheter bør bruke Digitoll, og hvilke aktører som er sentrale.

1. Forhåndsvarsling fra tredjeland/ICS2:

  • Alle som behandler og frakter gods fra tredjeland (land utenfor EUs sikkerhetssone) påvirkes av ICS2.

  • Fra 3. juni 2024, må alle som behandler og frakter varer fra tredjeland med båt, bil, flyfrakt, post og ekspress og jernbane bruke ICS2 til forhåndsvarsling. Les mer ICS2 fase 3 og overgangsordninger.

2. Melde og opplysning:

  • Alle virksomheter som transporterer varer inn til Norge kan benytte Digitoll/melde og opplysning.

  • Registrering i Enhetsregisteret med norsk organisasjonsnummer (eventuelt NUF-nummer) er nødvendig.

  • Fra 1. april 2025 er det krav om digital innsending av opplysninger i melde- og opplysningsplikten.

  • Systemleverandører som tilbyr integrasjon med Tolletatens API inkluderer Emma, Systema, Maritech og Gothia Digital. Egenutviklet programvare kan også brukes.


3. Deklarering:

  • Digitoll/deklarering skal brukes av alle som transporterer varer inn til Norge.

  • Innsending av deklarasjoner skjer som før i TVINN og NCTS ved transittering.

  • Næringslivet må forholde seg til to innsendingsløp, ett i TVINN /NCTS og ett i Digitoll.

  • For deklarering trenger du ikke bruke denne veilederen


4. Unntak ved bruk av 
Digitoll

Fra 1. januar 2024 innføres kravet om at VOEC-forsendelser må meldes digitalt til Tolletaten før ankomst til Norge. Meldingen kan leveres i løsningen for digital melde og opplysning (MO). Samtidig er det foreløpig ikke et krav at øvrige sendinger skal meldes digitalt. Dette gir noen utfordringer for transporter som bringer med seg både VOEC-sendinger og andre sendinger som ikke er meldt digitalt.

Les mer om frakt av VOEC og ikke-VOEC