Gå til innhold

Hvem skal bruke Digitoll?

Med Digitoll kan bedrifter sende inn informasjon før grensepassering.

Hvem skal bruke Digitoll/forhåndsvarsling fra tredjeland/ICS2?

 • De som behandler og frakter gods også ekspress- og postforsendelser som flyfrakt fra tredjeland (som er land utenfor EUs sikkerhetssone) påvirkes av ICS2.
 • 1. mars 2024: Alle som behandler og frakter varer fra 3.land med båt, bil eller jernbane må bruke ICS2 til forhåndsvarsling.

Hvem skal bruke Digitoll/melde og opplysning?

 • Obligatorisk fra primo 2025: Digitoll/melde- og opplysning kan brukes av alle som transporterer varer inn til Norge.
 • Systemleverandører som tilbyr integrasjon med Tolletatens API:
  • Emma
  • Systema
  • Maritech
  • Gothia Digital
 • Du kan også bruke egenutviklet programvare.
 • Forutsetning for å bruke Digitoll
  • Alle forsendelser på transporten må la seg melde inn i Digitoll/ melde og opplysning.

Hvem skal bruke Digitoll/deklarering?

 • Digitoll/deklarering skal brukes av alle som transporterer varer inn til Norge. Dette meldes inn, som før, i TVINN og NCTS ved transittering. Næringslivet må forholde seg til to innsendingsløp, ett i TVINN /NCTS og ett i Digitoll.
 • For deklarering trenger du ikke bruke denne veilederen