Gå til innhold

TRINN 5: Bruksveiledning - sende inn data

Du må ha gjennomført de øvrige trinnene for å få mulighet til å sende data.

Det er kun mulig med innsending via et maskinelt grensesnitt (API), ikke med manuell webløsning. 

Hva sender du inn for Digitoll/melde og opplysning?

Du skal sende inn en melding med opplysninger knyttet til transport og en melding med opplysninger knyttet til forsendelser. Meldingene sendes inn hver for seg og uavhengig av hverandre med tanke på både rekkefølge og avsender.  

Når sender du det inn?

For oppfylling av melde- og opplysningsplikten må data sendes inn senest ved grensepasseringen. Det er i Tolletatens interesse å få digital informasjon om varene og transporten tidligst mulig. Tolletaten kan behandle deklarasjoner inntil fem dager før grensepassering. En innlevering i god tid før grensepassering gir Tolletaten en mulighet til å vurdere opplysningene, slik at de kan ferdigbehandles og gi en effektiv grensepassering. 

Hvor sender du deklarasjonene i TVINN?

Deklarasjonene for Digitoll skal sendes til ekspedisjonsenhet 441002

Denne ekspedisjonsenheten åpnes automatisk for virksomheten når du mottar svarbrevet fra Tolletaten, etter registrering som Digitoll-aktør (se trinn 1).

Fra 1. januar 2024 er det ikke lenger mulig å bruke ekspedisjonsenhetene:

  • 371002 Svinesund Ekspressfortolling
  • 372002 Ørje Ekspressfortolling.

Tolletaten innfører én nasjonal ekspedisjonsenhet

Hjelp for systemleverandører

NCTS

E- post: ncts-f5-support@toll.no

TVINN

E-post: pb_produkteiertvinn@toll.no

Spørsmål om forhåndsvarsling fra tredjeland (ICS2) 

 

E-post: PB_ICS2@toll.no
Telefon: +47 404 04 901
Helpdesk åpent 24/7