Gå til innhold

Kurs i Digitoll (e-læring)

Digitoll blir obligatorisk i april 2025. I dette kurset får du informasjon om det som skal bli den nye hovedregelen ved vareførsel over grensen, nemlig Digitoll.  

Varighet20 minutter 

I kurset lærer du 

hva Digitoll er og hvordan det fungerer. Etter at du har fullført kurset skal du ha innsikt i: 

  • Hvorfor Tolletaten innfører Digitoll. 

  • Hvordan du tar i bruk Digitoll. 

  • Hvilken informasjon du skal sende inn. 

  • Hvordan du skal sende inn informasjonen. 

  • Hva som skjer ved grensepassering. 

  • Hva som skjer etter grensepassering.