Gå til innhold

TRINN 1: Registrer din bedrift i Digitoll

Når du registrerer deg som Digitoll aktør åpner Tolletaten API-et for din virksomhet.

Kom i gang (5 min)

 1. Trykk på "Registrer din bedrift" i Digitoll

 2. Velg alternativ:

  1. Søk tilgang til API-et som svarer på melde- og opplysningsplikt.
   • Det har alle som skal importere varer inn til Norge behov for.
     
  2. Søk tilgang til API-et som svarer på plikten forhåndsvarsling fra tredjeland (ICS2).
   • Dette gjelder de aktører som skal melde fremlegging til Tolletatens nasjonale grensesnitt i forbindelse med frakt av gods med fly fra tredjeland (utenfor EUs sikkerhetssone). Er du en av få virksomheter som har behov for tilgang til begge API-ene krysser du av i begge boksene.

 3. Bekreftelse på registrering
  • Tolletaten gir deg svar på e-post innen to arbeidsdager etter at søknaden er behandlet og at du er gitt tilgang til API-et. 

Pris

 • Tolletaten tar ikke betalt for å registrere din bedrift.

Begrepsforklaring 

API - gjennom et programmeringsgrensesnitt, kjent som et API, har dataprogrammer eller -systemer muligheten til å benytte seg av et maskinelt grensesnitt for å utveksle informasjon. API står for Application Program Interface.