Gå til innhold

TRINN 1: Registrer din bedrift i Digitoll

Når du registrerer deg som Digitoll aktør åpner Tolletaten API-et for din virksomhet.

Kom i gang (5 min)

 1. Trykk på "Registrer din bedrift" i Digitoll

 2. Velg alternativ:
  1. Søk tilgang til API-et som svarer på melde- og opplysningsplikt.
   • Det har alle som skal importere varer inn til Norge behov for. 
  2. Søk tilgang til API-et som svarer på plikten forhåndsvarsling fra tredjeland (ICS2).
   • Dette gjelder de aktører som skal melde fremlegging til Tolletatens nasjonale grensesnitt ifbm frakt av gods med fly fra tredjeland (utenfor EU's sikkerhetssone). Er du en av få virksomheter som har behov for tilgang til begge API-ene krysser du av i begge boksene.
 3. Bekreftelse på registrering
  • Tolletaten gir deg svar på e-post innen to arbeidsdager etter at søknaden er behandlet og at du er gitt tilgang til API-et. 

Pris

 • Tolletaten tar ikke betalt for å registrere din bedrift. 

Ordliste

API

 • Via et programmeringsgrensesnitt, også kalt et API, kan dataprogrammer eller -systemer få tilgang til et maskinelt grensesnitt for å sende informasjon.
 • API står for Application Program Interface.