Gå til innhold

Vin - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av vin dei seks siste åra (2013–2018).

Beslag av vin(i liter) gjort av Tolletaten 2013-2018.

Tal på beslag med vin gjort av Tolletaten 2013-2018.