Gå til innhold

Snus - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av snus dei siste seks åra (2013–2018).

Beslag av snus i kilo 2013-2018.

Tal på beslag av snus gjort av Tolletaten 2013-2018.