Gå til innhold

Valuta - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av valuta dei siste seks åra (2013–2018).

Beslag av valuta (i millioner) gjort av Tolletaten 2013-2018.

Tal på beslag av valuta gjort av Tolletaten 2013-2018.