Gå til innhold

Kjøt - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av kjøt dei siste seks åra (2013–2018).

Beslag av kjøt(i kilo) gjort av Tolletaten 2013-2018.

Tal på beslag av kjøt gjort av Tolletaten 2013-2018.