Gå til innhold

[Utgått]Vin - beslagsutvikling 2012–2017

Oversikt over beslag av vin dei seks siste åra (2012–2017).

Beslag av vin(i liter) gjort av Tolletaten 2012-2017.

Tal på beslag med vin gjort av Tolletaten 2012-2017.