Gå til innhold

[Utgått]Vin - beslagsutvikling 2011–2016

Oversikt over beslag av vin dei seks siste åra (2011–2016).

Beslag av vin(i liter) gjort av Tolletaten 2011-2016.

  

Tal på beslag med vin gjort av Tolletaten 2011-2016.