Gå til innhold

[Utgått]Vin - beslagsutvikling 2010–2015

Oversikt over beslag av vin dei seks siste åra (2010–2015).

Beslag av vin(i liter) gjort av Tolletaten 2010-2015.

  

Tal på beslag med vin gjort av Tolletaten 2010-2015.