Gå til innhold

Fisk - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av fisk dei siste seks åra (2013–2018).

Beslag av fisk i kilo gjort av Tolletaten 2013-2018.

Tal på beslag av fisk gjort av Tolletaten 2013-2018.