Gå til innhold

Amfetamin - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av amfetamin de siste seks årene (2013–2018).

Beslag av amfetamin i gram gjort av Tolletaten 2013-2018

Antall beslag av amfetamin gjort av Tolletaten 2013-2018.