Gå til innhold

Khat - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av khat dei seks siste åra (2013–2018).

Khat beslaglagt av Tolletaten (i kilo) 2013-2018.

Antall beslag av khat gjort av Tolletaten 2013-2018.