Gå til innhold

[Utgått]Kjøt - beslagsutvikling 2011–2016

Oversikt over beslag av kjøt dei siste seks åra (2011–2016).

Beslag av kjøt(i kilo) gjort av Tolletaten 2011-2016.

  

Tal på beslag av kjøt gjort av Tolletaten 2011-2016.