Gå til innhold

[Utgått]Kjøt - beslagsutvikling 2010–2015

Oversikt over beslag av kjøt dei siste seks åra (2010–2015).

Beslag av kjøt(i kilo) gjort av Tolletaten 2010-2015.

  

Tal på beslag av kjøt gjort av Tolletaten 2010-2015.