Gå til innhold

[Utgått]Kjøt - beslagsutvikling 2012–2017

Oversikt over beslag av kjøt dei siste seks åra (2012–2017).

Beslag av kjøt(i kilo) gjort av Tolletaten 2012-2017.

Tal på beslag av kjøt gjort av Tolletaten 2012-2017.