Gå til innhold

Elektriske kjøretøy

Merverdiavgiftsfritaket gjelder for både nye og brukte kjøretøy som ikke tidligere har vært registrert i Norge og som har elektrisk motor til fremdrift.

Du skal heller ikke betale engangsavgift ved import av elektriske kjøretøy.

Fritaket gjelder bare kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift § 5 første ledd bokstav i, og som er registreringspliktige etter vegtrafikkloven.

De såkalte trolleybussene som går i bestemt rute i Bergen er fritatt for merverdiavgift. Skal du importere for eksempel elektriske rullestoler, motoriserte sparkesykler, elektriske kjøretøy som brukes innendørs på flyplasser eller elektriske kjøretøy som blir brukt på golfbaner, må du betale merverdiavgift. Det samme gjelder hybridbiler som benytter både forbrenningsmotor og elektrisk motor.