Gå til innhold

Fritak for merverdiavgift

Hovedregel er at du skal betale merverdiavgift ved innførsel av varer. I noen tilfeller kan du likevel få fritak. Det er opp til deg som importør å dokumentere at vilkårene for et eventuelt fritak er oppfylt.

Her finner du en oversikt over varer som er helt eller delvis fritatt for merverdiavgift. Vær oppmerksom på at du må oppfylle visse vilkår for å få fritak for merverdiavgift ved innførsel.