Gå til innhold

[Utgått]Valuta - beslagsutvikling 2012–2017

Oversikt over beslag av valuta dei siste seks åra (2012–2017).

Beslag av valuta (i millioner) gjort av Tolletaten 2012-2017.

Tal på beslag av valuta gjort av Tolletaten 2012-2017.