Gå til innhold

[Utgått]Valuta - beslagsutvikling 2011–2016

Oversikt over beslag av valuta dei siste seks åra (2011–2016).

Beslag av valuta (i millioner) gjort av Tolletaten 2011-2016.

  

Tal på beslag av valuta gjort av Tolletaten 2011-2016.