Gå til innhold

[Utgått]Amfetamin - beslagsutvikling 2011–2016

Oversikt over beslag av amfetamin de siste seks årene (2011–2016).

Beslag av amfetamin i gram gjort av Tolletaten 2011-2016

  

Antall beslag av amfetamin gjort av Tolletaten 2011-2016.