Gå til innhold

[Utgått]Amfetamin - beslagsutvikling 2010–2015

Oversikt over beslag av amfetamin de siste seks årene (2010-2015).

Beslag av amfetamin i kilo gjort av Tolletaten 2010-2015.

  

Antall beslag av amfetamin gjort av Tolletaten 2010-2015.