Gå til innhold

[Utgått]Beslagsstatistikk for 2019

Beslag gjort av Tolletaten i 2019 samanlikna med 2018.

Beslagsstatistikk 2018 og 2019
Beslaglagt vare Pr. 31.12.18 Pr. 31.12.19
Tal på beslag Beslaglagt mengd Tal på beslag Beslaglagt mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin 6 520 50 899 liter 6 463 35 927 liter
Brennevin over 60% 23  106 liter 19  562 liter
Vin 3 915 33 186 liter 4 025  29 183 liter
Øl 6 662 315 864 liter 6 986 229 440 liter
Andre varer
Fisk 68 6 544 kg 98 9869 kg
Kjøtvarer 403 22 345 kg 302  15 605 kg
Avdekt valuta (NOK) 513 33 022 708 NOK 504 32 836 245 NOK
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika)
Dopingmiddel 
*einingar = ampull, gram, kapsel, tablett
1 124 154 725 einingar* 1 050 106 943 einingar*
Narkotika
Amfetamin 275 98 218 gram 308 187 646 gram
Cannabis 1 583 347 773 gram 1 372 991 849 gram
Heroin 34 25 935 gram 35 69 951 gram
Khat 232 2 146 kg  315 3 325 kg
Kokain 181 57 916 gram 174 98 826 gram
Tobakksvarer
Sigarettar 7 105 12 908 555 stk 7 236 8 973 276 stk
Snus 1 601 903 kg 1 798 5 625 kg
Andre tobakksvarer 1 123 1 570 kg 1 164 2 081 kg