Gå til innhold

Beslagsstatistikk for 2020

Beslag gjort av Tolletaten i 2020 samanlikna med 2019.

Beslagsstatistikk 2019 og 2020
Beslaglagt vare Pr. 31.12.19 Pr. 31.12.20
Tal på beslag Beslaglagt mengd Tal på beslag Beslaglagt mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin / brennevin over 60 % 6 488 37 083 liter 2 789 33 010 liter
Vin 4 029 29 189 liter 1 300 15 027 liter
Øl 7 001 229 671 liter 2 676 161 853 liter
Andre varer
Fisk 98 9 868 kg 30 2 565 kg
Kjøtvarer 302 15 605 kg 480 28 976 kg
Avdekt valuta (NOK) 507 32 985 845 NOK 271 19 310 549 NOK
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika)
Dopingmiddel 
*einingar = ampull, gram, kapsel, tablett
657 90 330 einingar* 567 67 584 einingar*
Narkotika
Amfetamin 309 188 713 gram 215 87 866 gram
Cannabis 1 373 991 850 gram 943 801 328 gram
Heroin 35 69 951 gram 29 13 013 gram
Khat 315 3 325 kg  183 1 339 kg
Kokain 175 98 335 gram 86 8 091 gram
Tobakksvarer
Sigarettar 7 243 8 975 743 stk 3 941 10 481 585 stk
Snus 1 800 5 626 kg 879 2 119 kg
Andre tobakksvarer 1 167 2 082 kg 596 2 569 kg