Gå til innhold

[Utgått]Beslagsstatistikk for 2015

Beslag gjort av Tolletaten i 2015 samanlikna med 2014.

Beslagsstatistikk 2015 og 2014
  Pr. 31.12.15 Pr. 31.12.14
Beslaglagt vare Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin 6 434 59 370 liter 6 757 62 480 liter
Brennevin over 60% 41 2 537 liter 44 358 liter
Vin 3 206 46 412 liter 3 885 49 058 liter
Øl 5 172 484 482 liter 4 951 507 738 liter
Andre varer
Kjøtvarer 358 23 487 kg 320 22 146 kg
Fisk 20 25 685 kg 52  5 456 kg
Avdekka valuta 992 52,3 mill NOK 899 51,2 mill NOK
Farmasøytiske preparat
Dopingmiddel 983 285 461 einingar
(ampull, gram,
kapsel, tablett)
1 180

167 486 einingar

Narkotika
Amfetamin 327 320 563 gram 328 116 413 gram
Cannabis
(hasj og marihuana)
1 391 1 232 779 gram 1 540 995 139 gram
Heroin 41 23 735 gram 38 33 746 gram
Kokain 132 56 394 gram 104 131 590 gram
Khat (ferk og tørket) 386 3 110 kg  284  7 627 kg 
Nye psykoaktive substanser
(NPS) - gram
79 3 204 gram 359  10 656 gram 
Nye psykoaktive substanser
(NPS) - stk
27 755 stk. - -
Tobakksvarer
Sigarettar 7 295 11 600 239 stk 6 916 9 760 655 stk
Snus 977 487 kg 975 400 kg