Gå til innhold

[Utgått]Beslagsstatistikk for 2013

Tollvesenets beslag av alkohol, doping, narkotika, tobakk, våpen, kjøt og CITES i 2013.

Beslagsstatistikk for 2013
  Pr. 31.12.13 Pr. 31.12.12
Beslaglagt vare  Tal på
beslag
 Beslaglagt
mengd
Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin 7 380 49 756 liter 7 446 50 027 liter
Brennevin over 60% 54 205 liter 45 5 869 liter
Øl 5 093 395 589 liter 5 258 401 288 liter
Vin 4 695 49 519 liter 5 246 49 435 liter
Andre varer
Kjøtvarer 289 20 775 kg 328 25 155 kg
Farmasøytiske preparat
Dopingmiddel 715 104 465 einingar 714 205 842 einingar
Fauna
Cites-varer 68 3 770 stk 54 13 591 stk
Narkotika
Amfetamin 322 234 951 gram 135 110 324 gram
Cannabis
(hasj/ marihuana)
1 463 866 291 gram 1 221 1 253 034 gram
Heroin 40 35 225 gram 28 35 840 gram
Kokain 111 147 751 gram 77 20 713 gram
Khat 339  13 574 000 gram  283  8 172 kg 
Tobakksvarer
Sigarettar 7 006 8 902 887 stk 7 453 10 149 568 stk
Tobakkvarer, andre 1 546 1 495 kg 1 820 2 005 kg
Våpen
Skytevåpen 10 19 stk 3 4 stk
Våpen, andre 77 1 137 stk 45 237 stk