Gå til innhold

[Utgått]Beslagsstatistikk for 2016

Beslag gjort av Tolletaten i 2016 samanlikna med 2015.

Beslagsstatistikk 2016 og 2015
  Pr. 31.12.16 Pr. 31.12.15
Beslaglagt vare Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin 6 457 60 768 liter 6 443 59 382 liter
Brennevin over 60% 49 345 liter 41 2 537 liter
Vin 3 456 31 117 liter 3 206 46 412 liter
Øl 5 648 566 441 liter 5 177 484 537 liter
Andre varer
Kjøtvarer 442 25 733 kg 358 23 487 kg
Fisk 36 4 940 kg 19  4 685 kg
Avdekka valuta (NOK) 813 53 284 291 NOK 992 52 376 973 NOK
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika)

Dopingmiddel 
*einingar = ampull, gram, kapsel, tablett

902 194 644 einingar* 984

285 461 einingar*

Narkotika
Amfetamin 325 189 435 gram 327 320 573 gram
Cannabis
(hasj og marihuana)
1 395 1 749 627 gram 1 393 1 232 781 gram
Heroin 43 7 929 gram 41 23 760 gram
Kokain 148 31 390 gram 133 56 696 gram
Khat (ferk og tørket) 178 1 856 kg  386 3 110 kg 
Nye psykoaktive substansar
(NPS) - gram
66 1 386 gram 79 3 204 gram 
Nye psykoaktive substansar
(NPS) - stk
14 398 stk 27 755 stk
Tobakksvarer
Sigarettar 7 650 8 929 438 stk 7 303 11 653 699 stk
Snus 1 262 677 kg 977 487 kg