Gå til innhold

[Utgått]Beslagsstatistikk for 2017

Beslag gjort av Tolletaten i 2017 samanlikna med 2016.

Beslagsstatistikk 2017 og 2016
Beslaglagt vare Pr. 31.12.17 Pr. 31.12.16
Tal på beslag Beslaglagt mengd Tal på beslag Beslaglagt mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin 7 029  72 098 liter 6457 60 768 liter
Brennevin over 60% 27  102 liter 49 345 liter
Vin 3 814 60 540 liter 3 456 31 117 liter
Øl 6 612 575 113 liter 5 648 566 441 liter
Andre varer
Kjøtvarer 401 23 859 kg 442 25 733 kg
Fisk 107 11 187 kg 36 4 940 kg
Avdekka valuta (NOK) 771 40 190 746 NOK 813 53 284 291 NOK
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika)

Dopingmiddel 
*einingar = ampull, gram, kapsel, tablett

952 127 152 einingar* 902

194 644 einingar*

Narkotika
Amfetamin 289 206 826 gram 325 189 435 gram
Cannabis (hasj og marihuana) 1 510 1 584 404 gram 1 395 1 749 627 gram
Heroin 59 26 310 gram 43 7 929 gram
Khat (ferk og tørket) 263 4 372 kg  178 1 856 kg 
Kokain 159 37 520 gram 148 31 390 gram
Nye psykoaktive substansar (NPS) – gram 106 3 147 gram 79 1 492 gram 
Nye psykoaktive substansar (NPS) – stk 14 398 stk 23 307 stk
Tobakksvarer
Sigarettar 7 612 6 638 514 stk 7 650 8 929 438 stk
Snus 1 487  1 278 kg 1 262 677 kg
Andre tobakksvarer 1 280 1 392 kg 1 326 4 350 kg