Gå til innhold

[Utgått]Beslagsstatistikk for 2014

Beslag gjort av Tolletaten per 31. desember 2014 samanlikna med same periode i 2013.

Beslagsstatistikk for 2014
  2014 2013
Beslaglagt vare Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin 6 757 62 477 liter 7 380 49 756 liter
Brennevin over 60% 44 358 liter 54 205 liter
Vin 3 883 49 056 liter 4 695 49 519 liter
Øl 4 951 507 738 liter 5 093 395 589 liter
Andre varer
Kjøtvarer 320 22 146 kg 289 20 775 kg
Fisk 52 5 456 kg 71  7 613 kg 
Avdekka valuta 898 51,1 mill NOK 977 51,0 mill NOK
Farmasøytiske preparat
Dopingmiddel 1 181 167 438 einingar
(ampull, gram,
kapsel, tablett)
971

209 806 einingar
(ampull, gram,
kapsel, tablett)

Narkotika
Amfetamin 327 104 413 gram 322 234 951 gram
Cannabis
(hasj/ marihuana)
1 539 895 137 gram 1 463 866 291 gram
Heroin 38 33 746 gram 40 35 225 gram
Kokain 104 131 590 gram 111 147 751 gram
Khat 283 7 623 kg  339  13 574 kg 
Nye psykoaktive stoffer (NPS) 359 10 656 gram 365  3 639 gram 
Tobakksvarer
Sigarettar 6 917 9 761 871 stk 7 006 8 902 887 stk
Snus 975 400 kg 821 397 kg