Gå til innhold

[Utgått]Beslagsstatistikk for 2018

Beslag gjort av Tolletaten i 2018 samanlikna med 2017.

Beslagsstatistikk 2017 og 2018
Beslaglagt vare Pr. 31.12.17 Pr. 31.12.18
Tal på beslag Beslaglagt mengd Tal på beslag Beslaglagt mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin 7 029 72 098 liter 6 520 50 899 liter
Brennevin over 60% 27  102 liter 23 106 liter
Vin 3 814 60 540 liter 3 915 33 186 liter
Øl 6 612 575 113 liter 6 662 315 864 liter
Andre varer
Fisk 107 11 187 kg 68 6 544 kg
Kjøtvarer 401 23 859 kg 403 22 345 kg
Avdekt valuta (NOK) 771 40 190 746 NOK 513 33 022 708 NOK
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika)
Dopingmiddel 
*einingar = ampull, gram, kapsel, tablett
952 127 152 einingar* 1 124 154 725 einingar*
Narkotika
Amfetamin 289 206 826 gram 275 98 218 gram
Cannabis 1 510 1 584 404 gram 1 583 347 773 gram
Heroin 59 26 310 gram 34 25 935 gram
Khat 263 4 372 kg  232 2 146 kg
Kokain 159 37 520 gram 181 57 916 gram
Nye psykoaktive substansar – gram 106 3 147 gram 111 1 911 gram
Nye psykoaktive substansar – stk 23 307 stk 38 1 683 stk
Tobakksvarer
Sigarettar 7 612 6 638 514 stk 7 105 12 908 555 stk
Snus 1 487  1 278 kg 1 601 903 kg
Andre tobakksvarer 1 326 4 350 kg 1 123 1 570 kg