Gå til innhold

Beslagsstatistikk for 2022

Beslag gjort av Tolletaten i 2022 samanlikna med 2021.

Beslagsstatistikk 2021 og 2022
Beslaglagt vare Pr. 31.12.21 Pr. 31.12.22
Tal på beslag Beslaglagt mengd Tal på beslag Beslaglagt mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin / brennevin over 60% 16 18 liter 34 2 648 liter
Vin 1 632 7 555 liter 2 393 10 906 liter
Øl 2 678 90 206 liter 3 854 70 093 liter
Andre varer
Fisk 33 4 103 kg 62  9 179 kg
Kjøtvarer 406 20 804 kg 273  8 407 kg
Avdekt valuta (NOK) 80 4 907 969 NOK 54  36 994 954 NOK
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika)
Dopingmiddel 
*einingar = ampull, gram, kapsel, tablett
1 083 195 188 einingar* 1 610 458 001 einingar*
Narkotika
Amfetamin 169 457 993 gram 112 59 737 gram
Cannabis 666 1 134 529 gram 957  2 065 203 gram
Heroin 28 45 368 gram 20

13 745 gram

Khat (tørket) 127 1284 kilo 97 610 kilo
Kokain 74 135 380 gram 89 42 944 gram
Tobakksvarer
Sigarettar 3 629 7 263 576 stk 4 352  5 060 604 stk 
Snus 635 1 763 kilo 438 1 047 kilo
Andre tobakksvarer 783 1 166 kilo 1 001 6 873 kilo