Gå til innhold

Beslagstal tobakksvarer

Beslagstala for enkelte tobakksvarer i perioden 2015–2019.

I 2019 ble det beslaglagt totalt 8973276 sigaretter, fordelt på 7236 beslag, samt 5625 kilo snus, fordelt på 1798 beslag. Av andre tobakksvarer ble det beslaglagt 2081 kilo tobakk på 1164 antall beslag.

 

Beslaglagd vare Pr. 31.12.18 Pr. 31.12.19
Tal på beslag Beslaglagd mengd Tal på beslag Beslaglagd mengd
Sigarettar

 

7 105 12 908 555 stk 7 236 8 973 276 stk
Snus 1 601 903 kg 1 798 5 625 kg
Andre tobakksvarer 1 123 1 570 kg 1 164 2 081 kg