Gå til innhold

Beslagstal valuta, kjøtvarer og fisk

Beslagstala for avdekt valuta (NOK), kjøtvarer og fisk i perioden 2015–2019.

I 2019 ble det beslaglagt 32,83 millioner norske kroner i valuta, på 504 antall beslag. I tillegg ble det beslaglagt 15605 kilo kjøtt på 302 antall beslag, samt 9868 kilo fisk på 98 antall beslag.

 

Beslaglagd vare Pr. 31.12.18 Pr. 31.12.19
Tal på beslag Beslaglagd mengd Tal på beslag Beslaglagd mengd
Valuta (omregnet i NOK)  513 33 022 708 504 32 836 245
Kjøt 403 22 345 kg 302 15 605 kg
Fisk 68 6 544 kg 98 9 868 kg