Gå til innhold

Beslagstal narkotika

Beslagstala for enkelte narkotikastoff i perioden 2017–2019.

I 2019 ble det beslaglagt over 4.5 tonn med narkotika. Fordelt var dette 991849 gram cannabis, 69951 gram heroin, 187646 gram amfetamin, 98826 gram kokain og 3325 kilo khat.

Av beroligende stoffer ble det beslaglagt 995818 stk. fordelt på 692 beslag. I tillegg ble det beslaglagt 36256 gram faste/flytende hallusinogener, 10115 antall hallusinogener, 26160 gram ecstasy/MDMA og 7584 antall ecstasy/MDMA.

 

Beslaglagd vare Pr. 31.12.18 Pr. 31.12.19
Tal på beslag Beslaglagd mengd Tal på beslag Beslaglagd mengd

Amfetamin

275 98 218 g 308 187 646 g

Roande stoff

769 116 111 stk 692 955 818 stk

Cannabis

1 583 347 773 g 1 372 991 849 g
Ecstasy/MDMA 153 5 512 g  120 26 160 g
Ecstasy/MDMA 136 16 051 stk  135 7 584 stk
Hallusinogenar 43 7 391 g 57 36 256 g
Hallusinogenar 255 11 725 stk 138 10 115 stk

Heroin

34 25 935 g 35 69 951 g

Khat

232 2 146 kg 315 3 325 kg

Kokain

181 57 916 g 174 98 826 g