Gå til innhold

Beslagstal alkoholhaldige drikkevarer

Beslagstala for enkelte alkoholhaldige drikkevarer i perioden 2015–2019.

Beslagstallene viser til at det i fjor ble beslaglagt 295112 liter alkoholholdige drikkevarer, på totalt 17493 gjennomførte beslag. Fordelt er det beslaglagt 229440 liter øl på 6986 beslag, 35927 liter brennevin på 6463 beslag, 562 liter brennevin over 60% på 19 beslag og 29183 liter vin på 4025 beslag.

 

Beslaglagd vare  Pr. 31.12.18   Pr. 31.12.19 
Tal på beslag Beslaglagd mengd i liter Tal på beslag Beslaglagd mengd i liter
Øl 6 662 315 864 6 986 229 440
Vin 3 915 33 186 4 025 29 183
Brennevin 6 520 50899 6 463 35 927
Brennevin over 60 % 23 106 19 562