Gå til innhold

Beslagstal farmasøytiske preparat (ikkje narkotika)

Beslagstala for farmasøytiske preparat (ikkje narkotika) i perioden 2017–2019.

Totalt i fjor ble det beslaglagt 106943 dopingmidler på 1050 beslag. Av denne mengden var 67523 antall tabletter, 7212 antall ampuller, 16823 antall fast/flytende og 15385 antall kapsler.

Av andre farmasøytiske preparater ble det i 2019 beslaglagt 972720 gram fast/flytende, samt 93931 andre farmasøytiske preparater. I tillegg ble det beslaglagt 5856 gram nye psykoaktive substanser og 10619 andre nye psykoaktive substanser.

 

Beslaglagd vare Pr. 31.12.18 Pr. 31.12.19
Tal på beslag Beslaglagd mengd Tal på beslag Beslaglagd mengd

Dopingmiddel

(* einingar = ampull, gram, kapsel, tablett)

1 124 154 726* 1 050 106 943*
Nye psykoaktive substansar (gram) 45 5 193 66 5 856
Nye psykoaktive substansar (stk) 40 2038 89 10 619
Farmasøytiske preparat, fast/flytande (gram) 143 188 396 150 972 720
Farmasøytiske preparat, andre (stk) 589 161 855 618 93 931